Tư vấn phòng tránh bệnh DERZSY’S trên gia cầm

Ngày 2/5/2019, tại Hà Nội, Công Cổ phần Thú y Mavin (Mavin Animal Health) đã tổ chức buổi Gặp mặt khách hàng năm 2019. Tham dự Chương trình có các khách hàng thân thiết của Mavin AH và…

Viết đánh giá

-->