Tư vấn phòng tránh bệnh DERZSY’S trên gia cầm

Hiện nay, bệnh DERZSY’S đang xuất hiện trên diện rộng ở khu vực phía Nam, ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và hiệu quả chăn nuôi vịt thịt. Bác sỹ thú y Mavin tư vấn cho bà con chăn nuôi..

Viết đánh giá

-->