Tập đoàn Mavin tham gia Ngày hội việc làm 2019

Ngày 21/04/2019, Tập đoàn Mavin đã tham gia tài trợ Kim Cương và tuyển dụng trực tiếp 170 chỉ tiêu tại Ngày hội việc làm năm 2019 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Viết đánh giá

-->