Quy trình vacxin và phòng bệnh cho vịt xiêm ( ngan )

Bà con tuân thủ theo lịch vào vacxin dưới đây để có một vụ chăn nuôi an toàn và hiệu quả cho đàn ngan của mình.

Ngày
tuổi
Loại Vaccine, kháng sinh Phòng bệnh Cách sử dụng
1 Kháng thể viêm ganKháng thể ngắn mỏ (Derszy’s) Viêm gan vịtNgắn mỏ vịt Tiêm dưới da
1-3 Enrofloxacin hoặc Flumequin E. coli, Viêm rốn, tiêu chảy Trộn thức ăn
10 Dịch tả vịt + Vaccine Tembusu Dịch tả vịt + Ngã ngửa Tiêm dưới da
11-13 Amoxicilin hoặc Enrofloxacin E. coli, thương hàn Trộn thức ăn
15 Vaccine Cúm gia cầm lần 1. Cúm gia cầm Tiêm dưới da
21-23 Doxycilin hoặc Colistin hoặc Amoxicilin E. coli, thương hàn, Tụ huyết trùng Trộn thức ăn
35 Vaccine Tembusu Ngã ngửa vịt (hội chứng giảm đẻ) Tiêm dưới da
40 Vaccine Dịch tả vịt lần 2. Dịch tả vịt Tiêm dưới da
45 Vaccine Cúm gia cầm lần 2. Cúm gia cầm Tiêm dưới da
50 Vaccine Viêm gan vịt (cho vịt giống ấp nở) Viêm gan vịt Tiêm dưới da
180 Vaccine Dịch tả vịt + Tembusu Dịch tả vịt + Hội chứng giảm đẻ Tiêm dưới da
190 Vaccine Cúm gia cầm lần 3 Cúm gia cầm Tiêm dưới da

Viết đánh giá

-->