z1087049704091_4b02fee5a720e7bd69f88d9cce0fad8d
z1087049765688_36ca043efaf08fe31bfd4db70b5d0c59

VỊT GRIMAUD

Compare
Danh mục:

Mô tả sản phẩm

  • Tốc độ tăng trọng rất nhanh, lớn con, thời gian nuôi ngắn, thích nghi tốt với mọi điều kiện thời tiết
  • Vịt nuôi khoảng 45-49 ngày có thể xuất bán
  • Vịt thuần chủng, chưa bị đồng huyết, có khả năng cho nạc sớm, có thể được giết mổ 45 ngày tuổi ( đạt trung bình 3,2kg trọng lượng)
  • Tỷ lệ sống cao 96-97%
  • Tiêu tốn thức ăn 2,8kg/1kg thể trọng