z1087049577524_18ddc034f00a3284d8e9304eb9cb77a6

VIÊM XIÊM LAI PHÁP

Compare
Danh mục:

Mô tả sản phẩm

  • Hiệu quả kinh tế cao, dễ tiêu thụ, giá bán cao
  • Có thể tận dụng được các phụ phẩm nông nghiệp có sẵn tại gia đình để làmthức ăn cho vịt
  • Tăng trọng nhanh, thời giannuôi vịt xiêm đen lai Pháp ngắn. Vịt xiêm đen lai Pháp đạt trọng lượng 4-4.5 kg/ 3 tháng/1con trống. 2.4kg/70 ngày/ 1 con mái
  • Tỷ lê nuôi sống cao 95-97%
  • Tiêu tốn thức ăn 2,8kg/ 1 kg​