z1087050244349_221e2470ee0e4e12c4a8d0175e5a5e11
z1087050278196_795b59d1dd27a65152d89bde904695d1

NGANG PHÁP

Compare
Danh mục:

Mô tả sản phẩm

  • Dễ thích nghi, nuôi đơn giản, ít bệnh tật, thịt nhiều, giá trị kinh tế cao
  • Con trống nuôi khoảng 90 ngày đạt khoảng 4-5 kg, mào đỏ, dáng hùng dũng, có phản xạ tôt
  • Con mái nuôi khoảng 70 ngày có thể đạt 2kg, mào đỏ, lông ốp sát vào thân
  • Tiêu tốn thức ăn khoảng 2,7 -2,9 kg/ 1kg tăng trọng
  • Tỷ lệ nuôi sống khoảng 97 – 98%
  • Với tính đề kháng cao, nuôi ngan ít tốn chi phí thú y
  • Thịt ngon, ngọt, thơm,
  • Thức ăn cho ngang pháp đơn giản, dễ kiếm, chuồng trại không quá cầu kì