z1087048318574_9da70e05d9101a77480c94d4e6736925
z1087048498560_59a28fd2f2cd59c50b6704d1e14b53dc

GÀ TA LAI

Compare
Danh mục:

Mô tả sản phẩm

  • Tăng trưởng nhanh và đều, 3 tháng có thể đạt xấp xỉ 2kg.
  • Có sức đề kháng tốt
  •  Tỷ lệ sống cao từ 95 đến 97%,
  • Về thức ăn tiêu thụ chỉ cần khoảng 2,75kg thức ăn/1kg tăng trọng.
  • Có màu lông bề ngoài tương xứng gần với giống với gà ta lên được thị trường ưa chuộng, nên đầu ra rất dễ tiêu thụ