z1087048580243_f5eae7e40d1e3241baf731bf8ee83f09
z1087048661091_0f52a3288b2b0c3894ca1e79f5b3889c

GÀ MÍA LAI

Compare
Danh mục:

Mô tả sản phẩm

  • Phát triển nhanh, 90 ngày thì trọng lượng trung bình thể lên tới 1,95kg.
  • Được hộ dân nuôi chuộng vì nó mang lại hiệu quả cao
  • Sức đề kháng tốt : chịu rét tốt, ít bệnh tật, dễ nuôi
  • Tỷ lệ sống đạt từ 95-97 %
  • Về thức ăn tiêu thụ chỉ cần khoảng 2,75kg thức ăn/1kg tăng trọng.