z1087048955217_197a13b809da19e5f25aa32e92189d28
z1087049009051_cf28f527460e834b48c4348dd245d59b

GÀ LAI NÒI

Compare
Danh mục:

Mô tả sản phẩm

  • Tỷ lệ gà nuôi sống đạt 96%,
  • Khi xuất chuồng (2,5 – 3 tháng tuổi) đạt bình quần 1,6 – 1,7kg/con
  • Gà nòi thịt chắc, xương to,
  • Khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết khá tốt
  • Tỷ lệ tiêu tống thức ăn khoảng 2,7-2,8 kg/ 1 kg tăng trọng
  • Tỷ lệ nuôi sống cao trên 96%