z1087049101938_b2b710c83d1de6fded32bd71b067cb02
z1087049176475_0ffa5becf25db18509cd5432307d6c43

GÀ LAI HỒ

Compare
Danh mục:

Mô tả sản phẩm

  • Tầm vóc lớn, lông ốp và có đặc điểm mào nụ, chân ngắn,
  • Ít đánh nhau, tăng trưởng nhanh, nếu nuôi 90 ngày trọng lượng tổng đàn khoảng 2,15kg.
  • Ăn tốt chúng tiêu thụ thức ăn khoảng 2.95 kg/1kg tăng trọng,
  • Cặp chân cao, nhỏ không có vảy xù
  • Thịt khổ cực dày, chắc, thơm ngon, da dày và giòn.
  • Khá dễ nuôi (khả năng sống đạt 95-97%)
  • kháng bệnh tốt, lớn nhanh hơn.