Chuyên mục: Tin tức & sự kiện

04/05/2019
Hiện nay, bệnh DERZSY’S đang xuất hiện trên diện rộng ở khu vực phía Nam, ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và hiệu quả chăn nuôi vịt thịt. Bác sỹ thú y Mavin tư vấn cho bà con chăn nuôi..
04/05/2019
Ngày 21/04/2019, Tập đoàn Mavin đã tham gia tài trợ Kim Cương và tuyển dụng trực tiếp 170 chỉ tiêu tại Ngày hội việc làm năm 2019 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
04/05/2019
Ngày 2/5/2019, tại Hà Nội, Công Cổ phần Thú y Mavin (Mavin Animal Health) đã tổ chức buổi Gặp mặt khách hàng năm 2019. Tham dự Chương trình có các khách hàng thân thiết của Mavin AH và..
04/05/2019
Ngày 2/5/2019, tại Hà Nội, Công Cổ phần Thú y Mavin (Mavin Animal Health) đã tổ chức buổi Gặp mặt khách hàng năm 2019. Tham dự Chương trình có các khách hàng thân thiết của Mavin AH và...
04/05/2019
Ngày 2/5/2019, tại Hà Nội, Công Cổ phần Thú y Mavin (Mavin Animal Health) đã tổ chức buổi Gặp mặt khách hàng năm 2019. Tham dự Chương trình có các khách hàng thân thiết của Mavin AH và...
04/05/2019
Ngày 2/5/2019, tại Hà Nội, Công Cổ phần Thú y Mavin (Mavin Animal Health) đã tổ chức buổi Gặp mặt khách hàng năm 2019. Tham dự Chương trình có các khách hàng thân thiết của Mavin AH và...